Työelämä ja yrittäjyys

Nuoria yrittäjiä
Kuva: Nuori Yrittäjyys ry

Asenne, oma-aloitteisuus, ammattitaito ja vuorovaikutus ovat resepti hyville työelämätaidoille. Erilaisten työelämätaitojen harjoitteleminen alkaa jo koulussa. Yrittäjyyskasvatus on osa yleissivistävää opetusta, mikä näkyy aihekokonaisuudessa ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”.

Näille sivuille on koottu tietoa yhteistyössä työelämän ja järjestöjen kanssa työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen opetuksesta peruskoulussa ja lukiossa.

Työelämä ja yrittäjyys

TAT-logo

Kesätöitä ja kiertotaloutta – Uutisia TATista

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT on silta tulevaisuuden tekijöiden ja yritysten välillä. Toiminnan ytimessä ovat nuorten talous- ja työelämätaidot.

MIstä alkaisin -käsikirja

Mistä alkaisin? Miten kehittäisin? -käsikirja opettajille

Mistä alkaisin? Miten kehittäisin? -käsikirja tarjoaa ideoita ja kokeiltuja menetelmiä opetuksen ja paikallisten opetussuunnitelmien kehittämiseksi sekä yrittäjyyden ja työelämän huomioimiseksi peruskoulun ja lukion opetuksessa.

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo™ on itsearviointityökalu perus- ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille. Mittariston avulla voi arvioida sekä kehittää omaa ja oppilaitoksen yrittäjyyskasvatusta.

Lisää aiheesta EDU.fissä

Aktiivinen kansalaisuus aihekokonaisuuden kautta tuetaan nuorten kasvua vahvistamalla opiskelijoiden tietoisuutta oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yhteiskunnassa.

  • Aktiivinen kansalaisuus -sivuille on koottu teemakuukausia, toimintamalleja ja verkkomateriaalia. Tutustu!