Kielten rikas maailma -tukimateriaali

KirjaimetKielten merkitys ympäröivän maailman haltuun otossa on keskeinen. Kielten merkitys näkyy myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) eri luvuissa. Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline, joka tukee ajattelun ja kommunikoinnin kehittymistä. Tässä tukimateriaalissa avataan kielen kehitystä, uusia käsitteitä kuten monilukutaito sekä vinkkejä yksi- ja monikielisten lasten oppimisen vaikeuksien tunnistamiseen. Tukimateriaalista saa ideoita pedagogiseen toimintaan, mutta myös siihen miten kielen kehittymistä voidaan tukea kotona.

Kielten rikas maailma -tukimateriaali sisältää mm. tekstejä ja videoita. Se julkaistaan osissa, joten kannattaa seurata säännöllisin väliajoin Opetushallituksen Tukimateriaali-sivuja.

Tukimateriaalin sisältö