Välkommen till Yrke 2025!

Yrke 2025 är en prognos över behovet av svenskspråkig arbetskraft och behovet av yrkes- och högskoleutbildning för svenskspråkiga. Prognosen blir klar år 2011 och kan fungera som ett verktyg för dem som planerar utbildningsutbudet, för studiehandledare och för både unga och vuxna som funderar på studie- och yrkesval. Forum Yrke 2025 är ett samarbetsprojekt mellan Utbildningsstyrelsen och Prakticum, som ska engagera svenskspråkiga utbildningsaktörer och som redan under arbetets gång ska skapa dialog i olika former med alla som är intresserade av den svenskspråkiga utbildningens framtid.

Aktuellt:

Nu finns rapporten även som e-bok för iPad! Den fungerar i vissa webbläsare, t.ex. Mozilla Firefox, men tyvärr inte i Explorer: http://www02.oph.fi/svenska/yrke2025eboken/

Rapporten Yrke 2025 -En prognos över behovet av svenskspråkig arbetskraft och yrkes- och högskoleutbildning för svenskspråkiga

Broschyr

Vi har gjort en broschyr om prognosen Yrke 2025. Broschyren är riktad till lärare samt elev- och studiehandledare vid grundskolor och andra stadiet, men framförallt till elever och studerande. Även deras vårdnadshavare kan vara en målgrupp. Broschyren ser ut så här.

Hur spana trender och signaler om framtiden?

Vi ordnade ett seminarium om prognostisering den 26.1.2012. Material från seminariet finnshär.

Facebook.com/yrke2025

Om Yrke 2025

Yrke 2025 är en prognos om utbildnings- och arbetskraftsbehov bland svenskspråkiga fram till år 2025. Prognosen görs i ett samarbetsprojekt mellan Utbildningsstyrelsen och Fortbildningscentrum Prakticum.

Relaterat

Yrke 2025 på facebook
VOSE-projektet (oph.fi, ett projekt om kompetensprognostisering)
Studieinfo (oph.fi, information om utbildningar på olika områden och nivåer
Yrkesinfo (mol.fi, beskrivningar på olika jobb och yrken)
Korkeakouluosaajat.fi (arbetslivsinformation för högskolestuderande)

© Utbildningsstyrelsen www.oph.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
15.04.2013