För dig som funderar på utbildnings- och yrkesval

Vi hoppas att den här prognosen kan vara till hjälp för dig som funderar på vad du ska börja studera och vad du vill bli när du blir stor.

Det kommer att uppstå många lediga jobb under de närmaste åren, eftersom många går i pension just nu och under de kommande 10–15 åren. Det uppstår särskilt många lediga jobb inom social- och hälsovårdsbranschen. Det kommer också att finnas en hel del jobb inom servicebranschen och inom flera områden inom industrin, byggnadsbranschen och inom trafik. Det kommer också att finnas en stor efterfrågan på olika slags experter. Men alla yrken behövs, och om du är begåvad på ett område och har stort intresse för det så är också dina möjligheter att få jobb eller att skapa en egen arbetsplats rätt goda.

Utbildningar som ger arbete fram till år 2025

YRKESUTBILDNING
Barnledare
Närvårdare (inom dagvården, äldreomsorgen, handikappomsorgen)      
Finmekaniker, maskinmontör, plåtslagare-svetsare, verkstadsmekaniker, verktygstillverkare, automations- och underhållsmontör
Busschaufför, chaufför, kombinationsfordonsförare
Försäljare (merkonom)
Städare (rengöringsservice)
Lantbrukare
Trädgårdsmästare
Skogsarbetare

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING
Socionom
Sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska, röntgenskötare, förstavårdare
Byggmästare, ingenjör i byggnadsteknik
Ingenjör i maskin- och produktionsteknik
Ingenjör i automationsteknik och it
Tradenom
Agrolog

UNIVERSITETSUTBILDNING
Läkare, tandläkare
Farmaceut
Socialarbetare
Psykolog
Barnträdgårdslärare, vissa yrkes- och ämneslärare, specialklasslärare
Diplomingenjör
Byggnadsingenjör och byggnadsarkitekt
Jurist

Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Vad som gäller när du påbörjar en utbildning är kanske inte längre aktuellt när du avslutar den. De framtidsutsikter som presenteras här inom olika områden handlar om behoven på lång sikt och är anpassade enligt finlandssvenska förhållanden. De är endast menade som vägledning i ditt val av utbildning. När du väljer studier är det viktigt att du tänker på dina starka sidor, dina intressen och din motivation. Många människor skaffar sig flera olika utbildningar under livets gång och det finns många olika alternativ på vägen.

Viktiga kompetenser, dvs. kunskaper och färdigheter, inom de flesta yrkena och på de flesta arbetsplatserna kommer att vara kommunikations- och samarbetsfärdigheter, språkkunskaper, kreativitet, aktivitet och företagsamhet både i betydelsen beredskap att grunda att eget företag, men också en aktiv och utåtriktad attityd. Den digitala kompetensen blir allt viktigare i de flesta yrken.

 

© Utbildningsstyrelsen www.oph.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
25.11.2011